اخبار

چشم به‌راه کتابخانه‌های پشتیبان!

علیرضا ایوز

اندروید ۱۰ آمد، ولی پشتیبان‌های او پشت در ماندند!

امروز، گوگل نخستین نگارش پایدار از اندروید ۱۰ را برای توسعه‌دهندگان منتشر کرده، اما گویا هنوز نمی‌خواهد از پشتیبان‌های وی که با نام Android Support شناخته می‌شوند رونمایی کند.
برای یک شخص عادی، بود و نبود این کتابخانه‌ها مهم نیست و خبر ندارد که اگر همین کتابخانه با حجم بسیار اندک خود (کمتر از ۱ مگابایت) نباشد، بیشتر برنامه‌های اندروید از کار خواهند افتاد! باورش سخت است اما خیلی چیزها هستند که به‌صورت پیش‌فرض در خود اندروید تعبیه نشده‌اند و کتابخانه‌های پشتیبان رسمی این وظیفه را برعهده دارند؛ درواقع کتابخانه‌های پشتیبان، مانند تیم تدارکات کار می‌کنند.
تا انتشار نگارش ۲۹ کتابخانه‌های پشتیبان اندروید، برنامه های بسیار اندکی با API 29 می‌توان نوشت؛ حتی پروژۀ سلام دنیا! که برای شروع کار با اندروید استودیو هست را هم نمی‌توان با این API نوشت!
گوگل با تأخیر در انتشار کتابخانه‌های پشتیبان، کار مهاجرت ٪۹۸ برنامه‌های اندرویدی را معلق کرده است! تقریبا ٪۲ از تمام برنامه‌های اندرویدی موجود، بدون این کتابخانۀ مهم نوشته شده‌اند!
ما توسعه‌دهندگان اندروید، بی‌صبرانه منتظر دریافت نگارش ۲۹ کتابخانه‌های پشتیبان هستیم.

منابع

  1. تارنمای شخصی علیرضا ایوز