اخبار

انتشار پایدار اندروید ۱۰

علیرضا ایوز

سرانجام، گوگل پس‌از رویداد گوگل آی/او ۲۰۱۹، انتشار پایدار اندروید ۱۰ را برای توسعه‌دهندگانش بارگذاری کرد.

گوگل، پس‌‌از انتشار نگارش‌های ناپایدار و آزمایشی، سرانجام نخستین نگارش پایدار اندروید ۱۰ را دردسترس توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری خود قرار داد.
از امروز تمامی برنامه‌نویسان اندروید، می‌توانند از دهمین نگارش پایدار اندروید برای توسعۀ برنامه‌های خود استفاده کنند.
توسعه‌دهندگان اندروید می‌توانند با رفتن به نرم‌افزار SDK Manager، ابزار پلتفرم و ابزار ساخت را به‌روزرسانی کرده و پلتفرم را دریافت کنند.

 

ابزار اجرای تازه برای اندروید ۱۰ در نرم‌افزار SDKManager
مجموعۀ توسعۀ نرم‌افزار اندروید تازه برای اندروید ۱۰ در نرم‌افزارSDKManager
تصاویری از SDKManager - یک‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

البته هنوز دربارۀ کتابخانه‌های پشتیبانی خبری نشده و همچنان آخرین نگارش آن‌ها ۲۸٫۰٫۰ است و قنمی‌توان در API 29 استفاده کرد.

منابع

  1. تارنمای شخصی علیرضا ایوز
  2. تارنمای توسعه‌دهندگان اندروید
  3. تارنوشت گوگل