میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بر عاشقان ظریفش مبارک باشد.

"> ولادت خورشید خورشیدها مبارک! - تارنمای شخصی علیرضا ایوز

اخبار

ولادت خورشید خورشیدها مبارک!

علیرضا ایوز

میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بر عاشقان ظریفش مبارک باشد.

ای پسر فاطمه، نور هدیٰ

سبزترین باغ بهار خدا

با تو دل از غصه رها می‌شود

پاک‌تر از آینه‌ها می‌شود

ای گل گلزار خدا، یا رضا

آینۀ قبله‌نما، یا رضا

میلاد شمس‌الشموس، خسرو اقلیم توس، شاه انیس‌النفوس، بر شما و خانوادۀ گرامیتان تبریک و تهنیت باد.

منابع

  1. تارنمای شخصی علیرضا ایوز