دسته‌بندی‌نشده

شروع فاز دوم پروژۀ تارنما

علیرضا ایوز

پروژۀ نگارش تارنمای من، از امروز توان دریافت نوشته‌ها را دارد و وارد فاز دوم ساخت شده است.

من تا این‌لحظه توانستم ابزار کشیدن داده‌ها از پایگاه داده را به قالب ایستای پروژه بیفزایم تا محتوای برگه‌ها به درستی به‌نمایش درآیند.
با پیش‌بینی صورت‌گرفته، تارنمای من تا ۱ تیرماه، وارد فاز سوم خواهد شد و به‌صورت آزمایشی دردسترس عموم قرار خواهد گرفت.

این تنها یک یادداشت است و یک خبر یا نوشته نیست.

منابع

  1. تارنمای شخصی علیرضا ایوز